№ 24 (132):

Що робити з ПДВ?

Актуалії

На черговому засіданні Громадської ради при ДПІ в м. Суми 19 червня ц.р. серед інших були порушені питання, пов’язані з адмініструванням податку на додану вартість, а саме: вдосконалення процесу адміністрування ПДВ та своєчасне його відшкодування.


Для забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ основний акцент зроблено на впровадження безконтактного, автоматизованого контролю за його адмініструванням. Запровадження ризикоорієнтованої системи відбору платників до перевірок та нової форми звітності з ПДВ, яка передбачає подання платниками одночасно з податковою декларацією розшифровок податкового кредиту та податкових зобов’язань у розрізі контрагентів, було позитивно оцінено не тільки українськими фахівцями, а й міжнарожними експертами. Це нововведення має позитивно змінити систему адміністрування ПДВ, унеможливити подання віртуальних заявок на відшкодування, адже досі цей податок вважали найкорумпованішим податком в українській податковій системі.  

З огляду на вищевикладене, ДПІ в м. Суми  активно впроваджує систему електронної звітності. Так, загальна кількість платників податків обласного центру – юридичних та фізичних осіб, що надсилають податкову звітність в електронному вигляді становить 1963 СПД.  Збільшення кількості платників податків, які надають податкову звітність в електронному вигляді, свідчить про вдосконалення організації роботи у цьому напрямі. Адже подання звітності в електронному вигляді – нагальна потреба сьогодення.

Борис Горячий,                                                                                                    начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ в м. Суми