№ 50 (207):

Ціна помилки - 68 тисяч гривень

Перша шпальта

Пустили гроші за вітромСаме у таку чималеньку суму вилилася нібито - то невинна помилка, допущена в інституті прикладної фізики Національної академії наук України (м. Суми). І це у ті часи, коли так гостро стоїть питання економії бюджетних коштів та наповнення державного бюджету. Фінансова похибка є наслідком того, що деякі економісти та бухгалтери не вважають за потрібне керуватися нормативними актами та своєчасно слідкувати за змінами у законодавстві.

Такий факт зафіксували фахівці КРУ, здійснивши контрольні заходи щодо правильності нарахування та виплати академічної стипендії аспірантам в названому інституті та вивчивши особові справи, розрахунки до кошторисів установи щодо визначення стипендіального фонду, накази про зарахування до аспірантури, відомості нарахування та виплати стипендії.


Ревізори встановили, що у обчисленнях до плану передбачуваних витрат і надходжень на відповідні роки стипендіальний фонд аспірантів був обрахований без урахування вимог Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. А саме, розрахунок розмірів стипендії здійснений, виходячи з посадового окладу викладача-стажиста (прийнятий максимальний розмір), тоді як вищезазначеним документом передбачено, що стипендія аспірантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача- стажиста.

Тобто, у розрахунках не враховано, що розмір стипендії може бути нижчим від запланованого. Крім того, кошти на виплату матеріальної допомоги та заохочення у розрахунках, а відповідно і у кошторисах, не планувалися. Отож, при нарахуванні та виплаті стипендії не дотримано вимоги зазначеної постанови Кабінету Міністрів.

Оскільки до початку навчання аспіранти працювали як в інституті прикладної фізики НАН України, так і в інших закладах, на підприємствах або в установах, для точного розрахунку сум зайво виплаченої стипендії аспірантам представники КРУ здійснили трудомістку та кропітку роботу. Розрахунку передувало визначення фактичної заробітної плати працівників на час їх зарахування до аспірантури та дослідження наступних змін в оплаті праці на цих посадах шляхом проведення зустрічної звірки та направлення відповідного запиту.

Завдяки зусиллям ревізорів визначено належний розмір стипендії особисто кожного аспіранта та встановлено, що загальна сума переплат аспірантам з червня 2007 року по липень 2009 року становила понад 68 тисяч гривень.

Володимир Чемерис, начальник відділу КРУ в Сумській області